Privacy-verklaring

 

Privacy-verklaring Vereniging Orpheus

Laatst gewijzigd op: 20 mei 2018

Orpheus respecteert uw privacy en neemt het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. In dit algemene privacy statement leest u in algemene zin hoe Orpheus uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt met anderen, beveiligt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Het is mogelijk dat naast dit algemene privacy statement meer specifieke privacy statements gelden, bijvoorbeeld voor (kader)leden of bij het gebruik van specifieke tools. In zo een geval heeft het specifieke privacy statement voorrang boven dit algemene privacy statement.

Dit privacy statement geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

 Dit privacy statement zal van tijd tot tijd worden herzien en aangepast, bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of om nieuwe verwerkingshandelingen op te nemen. Orpheus raadt u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als er materiĆ«le wijzigingen plaatsvinden aan dit privacy statement, zullen wij u daarover separaat informeren door de datum van de laatste update van dit algemene privacy statement te vermelden. Aan de hierboven genoemde datum kunt u zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd.

Wie verzamelt uw gegevens?

Vereniging Orpheus ("Orpheus" of "wij") is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt via onze websites; de online chatfunctie op onze websites; e-mail, telefoon of andere correspondentie met Orpheus; of onze apps en andere tools die wij beschikbaar stellen. Onze contactgegevens vindt u hier.

Terug naar boven

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan u rechtstreeks of in combinatie met andere gegevens, kunt worden geĆÆdentificeerd. Wij verzamelen persoonsgegevens onder andere indien u gebruikmaakt van onze websites; chatfunctie; apps en andere tools; en wanneer u contact met ons opneemt via bijvoorbeeld e-mail of telefoon. Waar nodig, verzamelen wij onder meer:

  • contactgegevens, zoals uw naam, geslacht (aanhef), adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens verzamelen wij alleen wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt of laat verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u lid wordt via onze website ("Orpheus Lidmaatschap"), u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een activiteit, of wanneer u een e-mail stuurt aan Orpheus;
  • overige gegevens, zoals informatie over deelname aan activiteiten van de vereniging, en eventuele contractuele afspraken, zoals sponsoring of bij dienstverlening. Deze gegevens verzamelen wij wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt of laat verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u een Orpheus Lidmaatschap aanmaakt of met ons een (sponsor)overeenkomst sluit;
  • automatisch verzamelde gegevens, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de wijze waarop u gebruikmaakt van onze websites, apps of andere tools. Wij verzamelen deze gegevens automatisch wanneer u gebruikmaakt van deze diensten met behulp van webserver logs, cookies en web beacons.

In principe is het verstrekken van persoonsgegevens aan Orpheus vrijwillig en kunt u zelf bepalen welke persoonsgegevens u met Orpheus deelt. Zo kunt u bijvoorbeeld uw browserinstellingen aanpassen om de automatische gegevensverzameling te beperken. Wij wijzen u er echter op dat als u bepaalde gegevens niet met ons deelt het voor kan komen dat u bepaalde diensten of functionaliteiten niet kunt gebruiken of dat wij met u geen overeenkomst kunnen sluiten. Voor het sluiten van een overeenkomst hebben wij in veel gevallen bijvoorbeeld uw bankgegevens nodig. Voor het aanmaken van een Orpheus Lidmaatschap hebben wij bijvoorbeeld uw e-mailadres en bankgegevens nodig. Orpheus verwerkt in beginsel geen gegevens van seksuele geaardheid van deelnemers aan activiteiten van Orpheus, bijvoorbeeld weekenden en wandelingen voor specifieke doelgroepen ("Deelnemers"). Het kan echter voorkomen dat een Deelnemer uit eigen initiatief deze gegevens verstrekt. In dat geval zal Orpheus deze uitsluitend verwerken voor (i) het registreren, monitoren en beheren van activiteiten van Orpheus. In alle gevallen zal Orpheus de gegevens enkel verwerken voor zover dit rechtmatig is. Orpheus verwerkt in beginsel eveneens geen persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar oud. Neemt u alstublieft contact op met Orpheus indien Orpheus per ongeluk persoonsgegevens van een kind verwerkt zodat Orpheus passende maatregelen kan nemen.

Terug naar boven

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om onze websites, diensten, apps en online tools te kunnen analyseren en verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het aantal bezoekers op onze websites meten om te achterhalen welk dienst het meest wordt bekeken of gebruikt. Daarnaast kunnen wij bijvoorbeeld de informatie die aan ons wordt verstrekt via de chatfunctie of het contactformulier analyseren, om een beeld te krijgen van het type vragen dat wordt gesteld. De grondslag voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd verenigingsbelang om het aanbod en de producten en diensten van onze vereniging aan u te verbeteren;;
  • om registratie voor lidmaatschap en toegang tot de website via de website mogelijk te maken en in te loggen op onze websites. De grondslag voor deze verwerkingen is dat deze verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst tussen Orpheus en de geregistreerde website gebruiker;
  • om relaties met organisaties met een gelijkwaardige doel, (kader)leden en oud-leden te beheren, bijvoorbeeld door het aanbieden van een elektronische registratie voor deelname aan activiteiten. De grondslag voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd verenigingsbelang om de voor onze vereniging belangrijke samenwerking en kennisdeling met organisaties met een gelijkwaardige doel, (kader)leden en oud-leden te onderhouden;
  • om u mededelingen te versturen over activiteiten, diensten en promotionele acties van Orpheus of derde partijen met wie wij voor een goede dienstverlening aan u samenwerken of die relevant voor u kunnen zijn. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd verenigingsbelang om u over het voor u relevante aanbod van onze vereniging te informeren en uw ervaring met onze producten en diensten te verbeteren;
  • op de website van Orpheus kunt u, uit uw eigen naam, links of berichten verzenden. De e-mailadressen van de ontvanger worden door Orpheus gebruikt om de door u geselecteerde informatie te versturen. Dit is ons gerechtvaardigd verenigingsbelang. Orpheus zal het e-mailadres niet gebruiken voor andere doeleinden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is voor de specifieke doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld of voor zolang Orpheus daartoe gerechtigd of verplicht is op grond van toepasselijke wetgeving. Na die tijd zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren of vernietigen. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over de door toegepaste bewaartijden of de criteria die wij hiervoor hanteren.

Terug naar boven

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Orpheus kan bepaalde persoonsgegevens delen met haar (regionale) werkgroepen of commissies en aan Orpheus gelieerde ondernemingen. Ook kan Orpheus gegevens delen met derden als daartoe een wettelijke verplichting bestaat of indien u Orpheus daartoe opdracht geeft. Orpheus houdt zich te allen tijde aan toepasselijke privacywetgeving en zal niet meer gegevens delen dan noodzakelijk. Voor zover Orpheus uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land dat geen adequate bescherming biedt voor uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten), zal Orpheus passende maatregelen treffen (bijvoorbeeld door EU-modelcontracten met die ontvanger te sluiten). U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over internationale gegevensdoorgifte en om inzage te krijgen in de getroffen maatregelen.

Terug naar boven

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en andere vormen van ongeoorloofde verwerking. Wij kunnen echter geen 100% veiligheid garanderen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en uw computer te beveiligen tegen inbreuken en kwaadaardige software, bijvoorbeeld door de installatie van een firewall en het gebruik van een antivirusprogramma.

Terug naar boven

Links naar andere websites

Onze websites bevatten (soms) links naar een aantal websites van derde partijen. Orpheus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door die derde partijen. U wordt aangeraden om de privacy statements van die derde partijen te lezen en contact met die derde partijen op te nemen als u vragen heeft.

Terug naar boven

Wat zijn uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft in veel gevallen het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te laten verwijderen, af laten te schermen of om de verwerking door Orpheus te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U heeft in sommige gevallen voorts het recht om uw gegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. U heeft voorts het recht om een klacht in te dienen, bij Orpheus of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor zover Orpheus een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit neemt, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft, heeft u recht op menselijke tussenkomst, het recht om uw standpunt kenbaar te maken, om uitleg over het besluit te krijgen en om het besluit aan te vechten.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Orpheus. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek behandelen. Om u te identificeren kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs (waarop alleen uw naam zichtbaar is en de rest is weggelakt).

Terug naar boven

Wat zijn cookies en waarvoor worden deze gebruikt?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of een ander apparaat waarmee u gebruikmaakt van de websites en/of andere tools die wij beschikbaar stellen. Door middel van cookies kan bepaalde informatie worden verzameld, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en hoe u gebruikmaakt van de website. Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren en instellingen te onthouden, maar ook om te analyseren hoe er gebruik wordt gemaakt van de producten en diensten (services) die wij beschikbaar stellen.

Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat, dan kunt u dat aangeven in de browserinstellingen van uw apparaat.

Terug naar boven

Hoe kunt u contact opnemen met ons?

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen.

Vereniging Orpheus
Afd. Administratie
p/a Klaproosdreef 37
8225 JP Swifterbant
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar boven