Organisatie

Organisatie

De Landelijke vereniging voor hulpverlening bij homo/biseksualiteit in man-vrouw relaties, Orpheus bestaat uit elf regionale- en drie landelijke werkgroepen, een aantal commissies (en incidenteel een aantal projectgroepen) en wordt geleid door het landelijk bestuur.

Orpheus is een landelijke vereniging van vrijwilligers, die verschillende activiteiten ontplooit voor en door mensen, die in hun huwelijk, relatie of gezin te maken kregen met homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens van henzelf, hun partner, ouder/verzorger.
Orpheus is een unieke vereniging omdat ze bestaat uit biseksuele-, heteroseksuele-, homoseksuele- en lesbische leden die allen hun relatievorm gemeenschappelijk hebben of hadden.
Werkgroepen en commissies zijn gevormd om allerlei activiteiten te organiseren en te continueren. Projectgroepen zijn in principe groepen die zich met kort lopende projecten bezig houden of met werk dat periodiek (weer) van belang kan zijn.

Landelijke werkgroepen en commissies:

Regionale werkgroepen: