Orpheus is ontstaan in 1969. In dat jaar werd er door een echtpaar, dat binnen hun huwelijk geconfronteerd werd met zowel hetero- als homoseksuele gevoelens, in een krant een advertentie geplaatst om in contact te komen met mensen in dezelfde situatie. Dat lukte.
In het jaar daarop werd de "Werkgroep voor Huwelijk en Homo/biseksualiteit ORPHEUS" gevormd.

In 1970 werd Orpheus een werkgroep van de N.V.I.H. - COC (Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit). Orpheus is tot 1983 een zogenaamde "buitengroep" van het COC geweest. In dat jaar besloot het COC-congres "ORPHEUS" en de "Werkgroep Ouders van Homoseksuele Kinderen" af te stoten. Er volgde een overgangsjaar, waarin de Werkgroep Orpheus officieel: "ORPHEUS, Landelijke Vereniging voor Huwelijk en Homo/biseksualiteit" werd.

logo_oud

In 1998 is het voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen (net als voor ieder ander) mogelijk geworden om het "geregistreerde partnerschap" en sinds april 2001 een huwelijk aan te gaan. Omdat hierdoor het naamdeel "Huwelijk en Homoseksualiteit" anders zou kunnen worden uitgelegd dan oorspronkelijk bedoeld, heeft de vereniging in november 1998 haar naam veranderd in:
"ORPHEUS, landelijke vereniging voor hulpverlening bij homo/biseksualiteit in man-vrouw relaties".


Orpheus en Eurydice

De verenigingsnaam "Orpheus" verwijst naar het verhaal van Orpheus en Eurydice, een van de bekendste mythische liefdesgeschiedenissen uit de wereldliteratuur.

Orpheus dichter uit de Griekse Mythologie, wist met zijn gezang en lierspel mens en dier te bekoren. Terugkerend van de tocht der Argonouten trouwde hij met Eurydice. Zij stierf door een slangenbeet en kwam hierdoor in de onderwereld.
Orpheus trachtte de heerseres van het dodenrijk te bewegen Eurydice aan hem terug te geven. Uiteindelijk mocht hij haar uit het dodenrijk meenemen als hij beloofde niet naar haar om te zien voor hij op aarde terug was. Maar Orpheus hield zich niet aan deze voorwaarde en Eurydice verdween weer in het dodenrijk. Diep bedroefd had Orpheus geen aandacht meer voor andere vrouwen. Gezegd wordt wel dat hij alleen nog oog had voor jongens en mannen.

Orpheus en Eurydice door CervelliOrpheus en Eurydice, door Frederico Cervelli

Sinds april 2001 kunnen twee vrouwen of twee mannen in Nederland burgerlijk huwen. De wet die dit regelt, is op 1 april 2001 in werking getreden. Nederland kent daarmee uitdrukkelijk geen homohuwelijk, een huwelijksvorm die uitsluitend gericht is op twee personen van hetzelfde geslacht. In Nederland is er namelijk voor gekozen om het bestaande burgerlijk huwelijk (dat voorheen alleen open stond voor personen van verschillend geslacht) open te stellen voor personen van gelijk geslacht