ORPHEUS - Landelijke vereniging voor hulpverlening bij homo/biseksualiteit in man-vrouw relaties
Op onze website staat deze en nog veel meer informatie, bijvoorbeeld wat de regionale- en landelijke werkgroepen voor alle doelgroepen of een specifieke doelgroep van Oprheus organiseren. Als u met gelijkgestemden, zo u wilt: lotgenoten, wilt praten dan heeft u daarvoor een aantal mogelijkheden.
Deze contacten worden verzorgd door vrijwilligers die zelf in een "Orpheussituatie" zitten of hebben gezeten. Ze zijn lid geworden van ORPHEUS en werken actief mee in een werkgroep of commissie. Daardoor is er binnen ORPHEUS een schat aan ervaringsdeskundigheid aanwezig. Al deze werkgroepleden bieden hulp vanuit hun eigen ervaring. Als u besluit contact op te nemen, dan vindt u een luisterend oor bij iemand die zelf weet wat het is om met deze problematiek te leven.


U kunt telefonisch contact opnemen met de regionale werkgroep in uw omgeving. Als die werkgroep Open Avonden organiseert dan kunt u die bezoeken (de toegang is gratis, met dien verstande dat er vaak wel een kleine vrijwillige bijdrage wordt gevraagd voor het bestrijden van de kosten). Maar u mag ook een Open Avond van een andere regionale werkgroep bezoeken. De Open Avonden zijn voor alle partners van onze doelgroepen toegankelijk!
Op onze website kunt u meedoen aan de gesprekken in de chatroom. De openingstijden én de avonden voor de diverse doelgroepen vindt u daar ook.
De Hetero Werkgroep organiseert ieder jaar een aantal bijeenkomsten en wandelingen. De aankondigingen daarvan kunt u vinden op hun pagina en in de 'Agenda'.
Ook voor de homo-, lesbische- en biseksuele partners worden ieder jaar door het HoLeBi Team een aantal bijeenkomsten en wandelingen georganiseerd. De aankondigingen daarvan kunt u vinden op hun pagina en in de 'Agenda'.
Op het forum heeft u de mogelijkheid om uw probleem of onderwerp (als dit verband houdt met uw of een Orpheus-situatie) te zetten en op die manier met anderen van gedachten te wisselen.

 


 

JOS BRINK PRIJS
Zowel in 2009 als in 2011 was Orpheus één van de vijf genomineerden voor de Jos Brink-prijs.

De Jos Brink-prijs (10.000 euro) is een prijs bestemd voor mannen, vrouwen en instellingen die een fundamentele bijdrage hebben geleverd aan de positieverbetering van homoseksuelen.

Uit het juryrapport over Orpheus:

Al veertig jaar zetten vrijwilligers en leden van Orpheus zich in voor hulpverlening en advies aan mensen die tijdens hun heteroseksuele relatie er achter komen dat ze homoseksuele gevoelens hebben.
De Vereniging Orpheus biedt (ervarings-)deskundige hulp aan homoseksuelen in man-vrouwrelaties, in het hele land.
Zij organiseert in het hele land gespreksavonden en voorlichtingsweekeinden.
De vereniging is niet bekend onder een groot publiek maar heeft desondanks ‘het uit de kast komen in man-vrouwrelaties’ op de kaart gezet en biedt al veertig jaar hulp.
Deze vrijwilligersorganisatie biedt sinds 1987 ook steun aan jongeren die een homoseksuele ouder hebben..

nominatie oorkonde

 

Videofragment uit een interview met jury-voorzitter Wim van de Camp

 


Orpheus aanwezig bij True Colors, het spetterende nieuwjaarsevenement van COC Nederland voor de LHBT-community in al haar geledingen.

True Colors 2014

 

True Colors 2015